saldinti

saldinti
sáldinti (-yti Dbč), -ina, -ino Š, NdŽ, sal̃dinti K, Rtr, NdŽ, Als 1. tr. SD342, R, Sut, N, M, LL228, Žvr daryti saldų: Su sukrumi sáldink arbatą, kol apsals J. Macni kava juoda – nė baltyta, nė sáldyta Erž. Kovą sáldina Eiš. | refl. tr. K: Mes liuobam saldinties erbetą su saldainiais Slnt. 2. tr. prk. daryti malonų, mielą: Be reikalo tik pertraukei man darbą, kurs mano liūdną dalį saldina V.Kudir. Bitės – buvo jo antroji šeima, gausinga, rami ir gera, saldinusi paskutines žmogaus dienas P.Cvir. Viena tik viltis saldina kartumus širdies muno brš. ^ Daina laimę dalina, daina buitį saldina KrvP(Nmn). 3. tr., intr. prk. vaizduoti pagražintai: Tėvas, kai girtas, labai sáldina Snt. Jis kap kalba, tai, rodos, saldina Kb.
sáldintai adv.: Saldintai šleikštus gyrimas .refl. pataikauti: Per daug sáldintis nereikia Mrj.
4. tr. Lp daiginti rugius saldei. 5. žr. 1 salinti 1: Salyklą sáldinam kubile Jnšk. \ saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; prisaldinti; susaldinti; užsaldinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • saldinti — sáldinti vksm. Kãvą patar̃tina sáldinti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šaldinti — ( yti K, Jrb, Zt; N), ina, ino K, I, Rtr, LVIII669, NdŽ, KŽ; N žr. šaldyti: 1. Juška nekišta, kam pečių šaldini?! Jrb. Žiemą šaldino, vasarėlę vėdino Jz. 2. Mat šalna šaldin juos visus Vd. šaldinti; atšaldinti; įšaldinti; nušaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saldiklis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: saldìklis Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2014 02 03. Atnaujinta: 2014 06 03. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: natūralus ar sintetinis priedas maistui… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • stevija — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: stèvija Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, stevia. Pateikta: 2014 10 09. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: medaus žole vadinamas augalas, vartojamas… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apsaldinti — tr. 1. R373, N, J, Ser šiek tiek pasaldinti. 2. prk. padaryti malonų, mielą: Meilė apsaldins kančias rš. 3. apdaiginti rugius alui, saldei: Apsaldysi miežius, sudaigysi – [alus] bertainius sprogdydavo! Vn. Nemoki apsaldyt! Lp. ◊ šìrdį apsaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsaldinti — tr. prk. padaryti vėl malonų, mielą: Ak jūs, dainos dainelės, jūs tik mano vienos galit nuraminti, atsaldinti dienas (d.) Jž. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaldinti — žr. atšaldyti: 1. KI675. | refl. Rtr. 2. refl. Jis atsišaldinęs apsirgo KI396. Jis per staiga atsivėsindamas atsišaldino KI396. 3. Laikraštis be jokio rėdo atšaldina skaitytojus ir sandarbininkus V.Kudir. šaldinti; atšaldinti; įšaldint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cukrinti — cùkrinti, ina, ino tr. saldinti, dėti cukraus: Gerti cùkrintą arbatą BŽ266 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miešti — miẽšti, ia, ė tr. 1. daryti mišinį, maišyti: Aš miešiù jovalą, pridėdamas miltų į lapus J. Vandenį į vyną nemiẽšk, t. y. nepilk vandenį į vyną J. 2. refl. BŽ484 skiestis. 3. raugti, daryti (alų, midų): Miešiu midų SD359. Randu savo tetuželį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusaldinti — tr. padaryti saldų: Labai karčios žolės – ir cukrus negali nusaldinti Ėr. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; prisaldinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”